Az apát a gyermek születése esetén egyszeri pótszabadság illeti meg. A szülőket az alapszabadságukon felül, évente gyermekek után járó pótszabadság illeti meg.

 

 

Apa pótszabadsága

MértékeA gyermek születése esetén egyszeri 5, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság illeti meg az apát, amit legkésőbb a szülést követő 2. hónap végéig az apa kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A pótszabadság idejére az apa részére távolléti díj jár, amit a munkáltató részére az állam közterhekkel együtt megtérít. 
Hol igényelhető?A pótszabadság igénybevételéhez a munkáltató felé be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát, és írásban nyilatkozni kell arról, hogy az apa szülői felügyeleti joga él.
Jogszabály350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

Szülők pótszabadsága

Ki jogosult rá?

Minden munkaviszonyban álló szülő. Szülőnek számít:

  • a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
  • a gyám,
  • a nevelőszülő és a helyettes szülő.
MértékeA szülőket az alapszabadságukon felül, évente gyermekek után járó pótszabadság illeti meg: 1 gyermek után 2 munkanap, 2 gyermek után 4 munkanap, 3 vagy több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság fogyatékossággal élő/tartósan beteg gyermekenként* (aki után magasabb összegű családi pótlék jár) további 2 munkanappal nő. A gyermek születésétől a tizenhatodik életév betöltéséig jár.
Hol igényelhető? A munkáltatónál nyilatkozat kitöltésével igényelhető.
Jogszabály2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 


Partnereink: