Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt családi pótlék) formájában.

Családi pótlék (nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás)

Ki jogosult rá?

  • Nevelési ellátás: még nem tanköteles gyermek után jár a szülőnek/törvényes képviselőnek
  • Iskoláztatási támogatás: tanköteles, vagy már nem tanköteles, de középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek után folyósítják a szülőnek/törvényes képviselőnek
Időtartama
  • Nevelési ellátás: a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31. napjáig (az az év, melynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő év).
  • Iskoláztatási támogatás: a tankötelessé válás évének november 1. napjától a tankötelezettség teljes időtartamára (16. életév betöltéséig), valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét) betölti.

Összege

1 gyermek

 

 

2 gyermek

 

 

3 vagy több gyermek

 

tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek

Családban nevelkedő gyermek esetén:

12.200 Ft

13.300 Ft/gyermek

16.000 Ft/gyermek

23.300 Ft

Egyedülálló szülő esetén:

13.700 Ft

14.800 Ft/gyermek

17.000 Ft/gyermek

25.900 Ft

Hol igényelhető?

  • Személyesen vagy postai úton a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál, kormányablaknál, járási hivatalnál, települési ügysegédnél, illetve a munkáltatónál, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely
  • Elektronikus úton a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval

Kit lehet figyelembe venni az összeg megállapításánál?

Azt a gyermeket, aki:

  • után családi pótlékot folyósítanak,
  • után családi pótlékot már nem folyósítanak (20. életévét betöltötte), de közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (a tanulói, hallgatói jogviszonyt igazolni kell),
  • aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
  • aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy a gyámhatóság nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő kapcsolatot tart fenn vele.

Szüneteltetés

Szünetel a folyósítás az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott 20. óvodai nevelési nap, vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után. 

Bővebb információ

http://csaladitudakozo.kormany.hu

Letölthető kérelem

http://cst.onyf.hu/hu/nyomtatványok/családi-pótlék/49-kérelem-családi-pótlék-megállapítására.html

Jogszabály

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény

 


Partnereink: