Bölcsődés, óvodás és közoktatási intézményben tanuló gyermekek számára nyújtott étkezési kedvezmény.

Étkezési térítési díjkedvezmény 

Ki jogosult?

Az a gyermek

 • akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • aki tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy ahol a szülő nyilatkozata alapján az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
 • akit nevelésbe vettek,
 • akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyeztek el,
 • aki utógondozói ellátásban részesül.
Összege
 • Ingyenes az étkezés:
  • bölcsődés, óvodás és nappali rendszerű általános iskolás gyermek számára, ha családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény részesül, vagy ha őt nevelésbe vették
  • bölcsődés és óvodás gyermeknek, ha családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket, vagy 3 illetve több gyermeket nevelnek, vagy ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
  • fogyatékos gyermekek nappali ellátást nyújtó intézményébe kerülő gyermeknek, ha családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény részesül,
  • a nappali rendszerű középiskolás gyermeknek, ha utógondozói ellátásban részesül.
 • 50 %-os étkezési díjkedvezmény jár:
  • a nappali rendszerű középiskolás gyermek számára, ha családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
  • a nappali rendszerű általános és középiskolás gyermek számára, ha a családban 3 vagy több, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
IdőtartamaA nappali rendszerű oktatásban való részvétel befejezéséig jár.
Hol igényelhető?Az étkezést biztosító intézménynél.

Szükséges nyomtatvány

Az „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványt kell kitölteni és leadni. 

Jogszabály

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény

 


Partnereink: