A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége időtartama alatt járó ellátás.

 

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Ki jogosult?

Minden munkaviszonyban álló szülőt megilleti, aki beteg gyermekét otthon vagy kórházban felügyeli. Szülőnek minősül:
 • a vér szerinti vagy az örökbefogadó szülő, ha a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
 • a szülővel együtt élő házastárs,
 • a nevelőszülő, a helyettes szülő,
 • a gyám.

Ugyanazon gyermek után járó gyermekápolási táppénz csak a szülők egyikét - aki keresőképtelen a betegség ideje alatt - illeti meg.

Összege

A gyermekápolási táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának

 • hatvan százaléka folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében,
 • ötven százaléka két évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében. illetve a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.
Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét (2016-ban 7.400 Ft).
Időtartama

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, továbbá attól, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő egyedül neveli-e a gyermeket

A gyermek életkorához igazodóan igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok száma: 

 • A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.
 • 1-3 éves gyermek után évenként és gyermekenként 84 naptári nap;
 • 3-6 éves gyermek után évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap;
 • 6-12 éves gyermek után évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap.
 • Több gyermek egy idejű betegsége esetén ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható az ellátás.   
Hol igényelhető?Az ellátás iránti kérelmet 
 • a foglalkoztatóhoz,
 • egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz 
kell benyújtani. Az igénybejelentés napjától visszamenőleg max. 6 hónapra lehet érvényesíteni a gyermekápolási táppénz iránti igényt.

Bővebb információ

OEP honlapján: ITT

Letölthető nyomtatványok

OEP honlapján: ITT

Jogszabály

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet


Partnereink: