A Gyermekgondozást segítő ellátás (azaz GYESE, korábbi nevén gyermekgondozási segély, azaz GYES) biztosítási jogviszonyhoz nem kötött, hanem alanyi jogon, havi rendszerességgel járó ellátás.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE, korábban GYES)

Ki jogosult rá?

Igénybe veheti a szülő (anya és apa is, örökbefogadó- és nevelőszülő), gyám, speciális feltételekkel a nagyszülő.

Időtartama

 • A gyermek születésétől 3 éves koráig, ha nincs munkaviszony (biztosítási jogviszony).
 • Ha van munkaviszony (biztosítási jogviszony), akkor a GYED lejártától a gyermek 3 éves koráig.
 • Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig.
 • Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig (maximum 10 éves koráig).
 • Akik 2015-ig GYES-t kaptak, és a jogosultságok fenn áll, azok változatlanul kapják az ellátást.

Összege

 • Bruttó összege 28.500 Ft, amelyből nyugdíjjárulékot vonnak le, így nettó összege 25.650 Ft.
 • Ikergyermekek esetén, a gyermekek számától függően, ennek kétszerese, háromszorosa stb.
 • Időtartama szolgálati időnek számít.

Munkavégzés

 • Gyermekgondozást segítő ellátás mellett keresőtevékenység a gyermek fél éves koráig nem folytatható, a gyermek fél éves kora után időkorlátozás nélkül lehetséges (és időkorlátozás nélkül lehet a gyermeket elhelyezni bölcsődében és családi napköziben, ha a szülő keresőtevékenység folytat).
 • Kiskorú szülő gyermekének gyámja időkorlátozás nélkül, nagyszülő csak a gyermek 3 éves korától és maximum heti 30 órában, vagy otthonában korlátlanul dolgozhat.

Testvér GYESE

Egyszerre legfeljebb két ellátás folyósítható, és egyszerre csak az egyik szülő vehet igénybe gyermekeikre tekintettel (a szülők választása szerint ez bármelyik szülő lehet).

Az idősebb testvér után járó gyermekgondozást segítő ellátás továbbfolyósításra kerül, ha 2015. január 1-jét követően újabb gyermek születik a családba, és a szülők az új gyermek után is jogosultak valamilyen ellátásra (CSED-re, GYED-re, GYESE-re).

Hol igényelhető?

 • Személyesen vagy postai úton a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál, kormányablaknál, járási hivatalnál, települési ügysegédnél, illetve a munkáltatónál, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely
 • Elektronikus úton https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalon azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval

Bővebb információ

Családi tudakozó

Letölthető kérelem 

http://cst.onyf.hu/hu/nyomtatv%C3%A1nyok

Jogszabály

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény


Partnereink: