Nagycsaládosok számára, a legkisebb gyermek 3-8 éves koráig, havonta járó támogatás.

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Ki jogosult rá?

A szülő, nevelőszülő, gyám, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel.

Időtartama

A legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig, illetve a legidősebb gyermek 18. életévének betöltéséig,  ha ezzel a gyermekek száma három alá csökken.

Összege

  • Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, 2016-ban 28.500 Ft, amelyből nyugdíjjárulékot vonnak, így nettó összege 25.650 Ft.
  • Időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek számít.

Munkavégzés

GYET mellett keresőtevékenység maximum heti 30 órában vagy időkorlátozás nélkül otthon végezhető. A gyermek időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető óvodában.

Hol intézhető?

  • Személyesen vagy postai úton a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál, kormányablaknál, járási hivatalnál, települési ügysegédnél, illetve a munkáltatónál, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely
  • Elektronikus úton https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalon azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval

Késedelmes igénybejelentés esetén visszamenőleg két hónapra állapítható meg a támogatás.

Bővebb információ

Családi tudakozó

Letölthető kérelem 

http://cst.onyf.hu/hu/nyomtatványok/gyermeknevelési-támogatás/69-kérelem-gyermeknevelési-támogatás-megállapítására.html

Jogszabály

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

 


Partnereink: