Olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ki jogosult rá?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételei:

  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
  • ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,

akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (2016-ban 39.900 Ft-ot).

A 23, illetve 25 éves fiatal felnőttek azonban csak akkor jogosultak a kedvezményre, ha a nagykorúvá válásukat megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válást megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak.

Minden más esetben akkor lehet megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2016-ban 37.050 Ft-ot), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön, vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket.

Összege

Az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják,

  1. bölcsődében, óvodában és iskolában az étkezéshez jogszabály szerinti normatív kedvezményt, illetve szünidei étkezést,
  2. évente kétszer természetbeni támogatást, és
  3. külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket vehet igénybe.

Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a jogosult augusztus és november hónapokban természetbeni támogatást fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. (A támogatás összegét minden évben a Költségvetési törvény határozza meg.)

Időtartama

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. Az újabb jogosultságot a lejárat előtt három hónappal újra kell kérvényezni.

Hol intézhető?

Lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál.

Bővebb információ

ugyintezes.magyarorszag.hu

Jogszabály

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (19. §)

 


Partnereink: