A közoktatásban részt vevő gyermekek ingyenes tankönyvhöz juttatása.

Tankönyv-támogatás 

Ki jogosult?

2015 szeptemberétől az általános iskola 1-2-3. osztályában minden diák ingyen kapja a tankönyvet.

Ezen kívül az összes többi évfolyamban a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre, ha a gyermek

 • tartósan beteg,
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fogyatékosnak (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzd vagy egyéb pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), vagy halmozottan fogyatékosnak minősül,
 • három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Időtartama

Amíg a jogosultsági feltételek legalább egyike fennáll, azaz amíg 

 • a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, • a gyermek tartósan beteg és ezt a szakorvos igazolja,
 • a gyermek sajátos nevelési igényű szakértői bizottság szakvéleményével rendelkezik,
 • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Hol igényelhető?Az iskolában, az intézményvezetőnél.

Bővebb információ

Az EMMI Központi Ügyfélszolgálat „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról” című kiadványa.

Szükséges okiratok

Az ingyenességet (jogosultsági feltételek meglétét) igazoló okiratok legalább egyikének bemutatásával, ezek:

 • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (ilyen igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt),
 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Jogszabály

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény

 


Partnereink: