Nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás – a Pure Fashion képviselői a Mandiner.családnak

2016. december 15. 22:58
A Pure Fashion Alapítványról a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) által létrehozott Családszervezetek Konferenciáján hallottam először. Azóta számtalanszor „beléjük botlottam”, például az Új Nemzedék Díj pályázat, a „Fiatalok a kisgyermekes családokért” élelmiszergyűjtő akció vagy a Keresztes Ilona alapította Fiatalok az Élet szolgálatában (FÉSZ) bemutatása kapcsán, ezért végül közvetlenül is megkerestem őket. Kis Brigittával, az alapítvány ügyvezető igazgatójával, Bárányos Edit szakmai felelőssel és Hegyesi Zita kommunikációs felelőssel beszélgettünk. Interjú.

Kezdjük a legelején, hiszen valószínű, hogy a Mandiner olvasói közül még sokan nem hallottak rólatok. Ki, mikor, hol, milyen céllal hozta létre a Pure Fashion mozgalmat?

Hegyesi Zita (HZ): A Pure Fashion mozgalom a kilencvenes években Amerikából indult azzal a céllal, hogy a fiatal lányok felfedezzék külső és belső értékeiket, és megerősödjenek a keresztény identitásukban. 

Mióta és kinek köszönhetően létezik ez a mozgalom Magyarországon?

Kis Brigitta (KB): A Pure Fashion Program 2007 óta van jelen Magyarországon. Csizy Judit és férje, a Regnum Christi mozgalom tagjai indították itthon útjára. 2012-ben elkészült a Program közép- és hosszú távú megvalósíthatósági tanulmánya. A képzést két évesre bővítettük és országos szintre emeltük, tematikája és módszertana is változott. A lelkiség és az élmény mellett hangsúlyosabb szerepet kapott a közösségépítés és a személyiség teljes körű fejlesztése.

A név szó szerinti jelentése magyarul: tiszta divat. A mozgalom honlapjának főoldalán szereplő párhuzam (tiszta szív – tiszta divat) segít ezt értelmezni. Ugyanott áll 11 szó is: keresztény értékrend, hitelesség, személyiségfejlesztés, bizalom, önismeret, közösség, élmény, céltudatosság, magabiztosság, lendület. Ha jól sejtem, ezek a Pure Fashion tevékenységének alapértékei.

Bárányos Edit (BE): Ezek a szavak programunk négy alappilléréhez kapcsolódnak, amelyek: közösség, lelkiség, személyiségfejlesztés és élmény. Ez a négy pillér adja meg azt a keretet, amelyben a fiatalok otthonosan érezhetik magukat, megnyílhatnak, illetve fejlődhetnek és növekedhetnek. 

A megtartó, építő közösség kiemelten fontos, ahol a fiatalok biztonságban vállalhatják fel gondolataikat és kérdéseiket. A lelkiség, mint olyan, nemcsak a keresztény programunk értékrendjét tükrözi, de megcélozza a fiatalok lelki egészségének megőrzését, személyes istenkapcsolatuk kialakítását és megerősítését is. A személyiségfejlődés pillére arról árulkodik, hogy a két éves program tematikája szigorú, hiteles szakmai háttérből született meg, amelyben a fiatalokat, mint komplex, kiemelten fontos fejlődési szakaszban lévő személyiségként szólítjuk meg. Az élmény, amely nemcsak az országos programok során mutatkozik meg, de minden egyes képzési nap része, biztosítja azt, hogy a tudásátadás élmény szinten épüljön be a lányok életébe.

Módszertanunk alapját képezi a nagyfokú, értő figyelem is, amely szintén azok közé a kulcsszavak közé tartozik, amelyek nélkül a program nem lenne teljes. 

 
 
A mozgalom fő tevékenysége a Pure Fashion Program. Pontosan miről szól ez a képzés? 
 
KB: A Pure Fashion Program célja teret, eszközöket és megtartó közösséget adni a fiatal lányoknak egyaránt, hogy felfedezhessék női hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősségüket is a társadalomban. A Pure Fashion Program egyedisége külföldön és hazánkban is abban áll, hogy a lányokat saját nyelvükön, az őket érdeklő témákon keresztül szólítjuk meg, majd továbbkísérjük őket mélyebb etikai és erkölcsi kérdések felé.
 
Élményszerűen, a fiatalok aktív közreműködésére építve formáljuk gondolkodásukat az emberi, családi értékek tiszteletének és elfogadásának irányába. A Pure Fashion Program megláttatja velük, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás, és segít nekik felfedezni és megerősíteni a bennünk rejlő értékeket, megalapozva bennük egy olyan keresztény értékrendet, amelyre később az életüket építhetik.
 
Kiknek és milyen feltételekkel lehet rá jelentkezni? Kell vizsgázni belőle?
 
A Pure Fashion Program képzése havi egy szombati napot jelent a lányok számára, két tanéven keresztül.  Az évet egy divatbemutatóval egybekötött Gálaesttel zárjuk, melynek főszereplői a másodévesek, míg az elsőévesek a szervezési háttérmunkában segítenek. 
 
14-16 éves lányokat várunk a csapatainkba. Nincs felvételi vizsga, jelentkezési sorrendben tudjuk fogadni a fiatalokat. A program végén sincs vizsga, amit teljesíteni kell, hanem az évzáró Gálaest során ünnepeljük meg az elmúlt két évet, ilyenkor a résztvevő lányok és családjaik is átélhetik azt, hogy mekkora fejlődésen mentek keresztül az alkalmak során.
 
 
Ez a mozgalom elsősorban lányoknak és lányokról szól. Viszont nemrég elindult a mellett a What’s Up? Fiúprogram. Ez is hasonló tematikájú és szervezésű, mint a Lányprogram?
 
BE: A What’s up? Program a Pure Fashion testvérprogramjaként kifejezetten a 15 - 17 éves fiúkat szólítja meg.  Célja, hogy egy megtartó közösségben lelki és szellemi táplálékkal egyaránt gazdagítsa a résztvevő kamaszok életét, valamint segítő eszközöket adjon kezükbe felnőtté válásuk során, kitüntetett figyelemmel férfiszerepük kérdésére.
 
A programot a fiatalosság, az egyediség, a bátorság, az általános emberi és erkölcsi értékek, a hitelesség, a helyes önbecsülésből fakadó magabiztosság és a dinamizmus együtt jellemzi. A What’s Up? Program egy éven keresztül, havi egy szombati alkalommal, tematikus felépítésben ad teret a különböző témáknak.
 
Mik a szervezők illetve a „diákok” tapasztalatai ezekkel a képzésekkel?
 
HZ: Ezt talán a legjobban a lányok szavaival tudjuk kifejezni az alábbi videó segítségével: https://www.youtube.com/watch?v=A1aFOioATwk.
 
A képzések elvégzése után is kapcsolatban maradtok egymással?
 
KB: Igen, Budapesten és Győrben is létrehoztunk egy Pure Mind csoportot, ahova azokat a lányokat várjuk, akik korábban részt vettek a Programban. Ezek az alkalmak szintén havi jellegűek, de már hétköznap esténként tartjuk. Az alkalom egy lelki rész és kötetlen beszélgetés köré épül. 
 
 
Az alapképzésen túl van koordinátorképzés is. Ez pontosan mit jelent?
 
BE: A csapatokat minden esetben három koordinátor kíséri: egy húszas éveiben lévő fiatal, egy édesanya és egy lelki vezető. Koordinátorképzésünk  az első évben 6 hónapos online képzés keretében valósul meg, mely kiegészül tavasszal egy képzési hétvégével, egy Pure Fashion szombati alkalom meglátogatásával, valamint egy országos eseményen való részvétellel. Az online képzés első évében a résztvevők a Pure Fashion programról, módszeréről és a célcsoport korosztályi sajátosságairól tudnak meg többet, míg a második évben már erre építve válik a képzés személyesebbé és mélyebbé. 
 
A honlap szerint szerveztek Anya-lánya Teaházat, Apa-lánya lelkinapot, valamint nyári Pure Fashion Tábort is. Sőt, létezik Pure Fashion Kávéház is.
 
KB: A kétéves képzés során több kiemelkedő központi eseményünk van, ahol a csapatok egymással is találkozhatnak, és közös élményekben lehet részük. Célunk, hogy a Program során a szülőket is aktívan bevonjuk, ezért jött létre az Anya-lánya Teaház és az Apa-lánya lelki nap. A nyári tábor programunk tematikájára épül, különlegessége, hogy nyitott, nemcsak a programban részt vevő lányokat várjuk. A Pure Fashion Kávéház pedig már a korábban említett Pure Mind másik elnevezése. 
 
 
Úgy tudom, a Pure Fashion Program nemcsak Budapesten, hanem vidéken is létezik, mitöbb, nemzetközi kapcsolataitok is vannak.
 
KB: A Pure Fashion egy nemzetközi Program, több országban is jelen van, ugyanakkor egyedül Magyarországon működik önálló alapítványi keretek között.  Leginkább a francia és a német csapatokkal van szoros kapcsolatunk. Ezeknek az együttműködéseknek a hátterét főként a Regnum Christi apostoli mozgalom adja. A németországi csapat idén kért fel minket arra, hogy segítsünk új módszertanuk kidolgozásában.
 
Itthon jelenleg Budapesten, Győrben és Veszprémben vannak működő csapataink, koordinátorképzésünkre pedig országszerte több városból is jelentkeztek szeptemberben. Célunk, hogy idővel minél több helyszínen alakulhassanak új csapatok, melyek feltételeinek megteremtésén dolgozunk. 
 
Nemrég pályáztatok az Új Nemzedék Díjra. Milyen helyezést értetek el?
 
HZ: Az Új Nemzedék pályázatban több száz jelentkező közül kerültünk az első három közé. Nagyszerű volt látni a végső szavazás során, hogy milyen sokan támogattak minket megosztásokkal, szavazatokkal. Habár nyereményt nem vihettünk haza, de Programunk híre sokakhoz eljuthatott.
 
 
A Családszervezetek Konferenciáján találkoztunk először. Hogyan kerültetek oda, miért fontos ez nektek, milyen konkrét előnye lehet számotokra ennek a „tagságnak”?
 
KB: A Családszervezetek Konferenciájára Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke hívott meg minket. Úgy gondolom, hogy ez a fórum lehetőséget nyújt ahhoz, hogy azok a szervezetek, akik a magyarországi családokért dolgoznak, közelebbről is megismerhessék egymás tevékenységét, adott esetben szorosabb együttműködéseknek is teret adhat.
 
A Pure Fashion Alapítvány kezdeményezésére indult el a „Fiatalok a kisgyermekes családokért” élelmiszergyűjtő akció, melyhez csatlakozott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom és a Fiatalok az Élet Szolgálatában (FÉSZ). Honnan jött az ötlet? Szerveztetek már korábban ilyet, illetve terveztek még hasonló, jótékonysági és/vagy egyéb célú együttműködést velük illetve más civil szervezetekkel?
 
KB: Mind a Pure Fashion Program, mind pedig a fiúkat megszólító What's up? Programunk fontos része az Angyal Misszió, egy szociális nap, mely során a fiatalok megtapasztalhatják, hogy adni jó, adni öröm. Innen jött az ötlet, hogy szélesebb körben is fontos lenne közvetíteni azt az üzenetet, hogy nem csak egy kisebb közösségnek, mint a család vagy egy Pure Fashion csapat, de a társadalomnak is felelős tagjai vagyunk, és igazán csak akkor vagyunk jelen benne, ha nem csak elvenni, de hozzáadni is tudunk. Így jött létre az együttműködés a négy szervezet között. A gyűjtés nagy élmény volt a fiataloknak is, és hála Istennek, sok adomány gyűlt össze.
 
 
A FÉSZ-el egyéb téren is aktív az együttműködésetek. Milyenek a tapasztalataitok?
 
HZ: Az idei év során a másodéves képzésünk része lett az „Életvédelem” alkalom, amit dr. Kállay Csilla, dr. Hortobágyi Ágnes (SZÉK Egyesület) és a Keresztes Ilona (FÉSZ) segítségével állítottunk össze. Az alkalom délutáni részében a FÉSZ fiataljai beszélgettek a lányokkal az emberi élet kezdetéről. A budapesti csapat koordinátoraként úgy gondolom, fontos, hogy hasonló korú és értékrendű fiatalokkal beszélgethessenek a lányok egy akár kényes vagy tabu témáról is. Látva a FÉSZ fiataljai lelkesedését, nagyon örültem, hogy ilyen formában is együttműködhetünk.
 
Milyen újabb terveitek vannak a közeljövőben?
 
KB: Jövőre tíz éves lesz a Pure Fashion Program, a jubileumi év során több rendhagyó rendezvénnyel készülünk. Az ünnepi év kiemelkedő része lesz programunk erdélyi indulása is. 

Összesen 6 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

n+1. gittegylet

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés