Iskolával kapcsolatos fogalmak – 2. rész

2017. február 28. 13:43

Potocki Ágnes
Mandiner.család
Az alábbiakban szeretnénk megmagyarázni néhány további fogalmat, ami akár az óvodai, akár a szakszolgálati, vagy szakértői jelentésekben szerepel(het) gyermekünkkel kapcsolatban.

Képzelet

A képzelet segíti az emlékezeti működést, szükséges többek között a téri tájékozódáshoz, a kreativitáshoz és a gondolkodáshoz is. Fajtái:

 • Reproduktív képzelet:  működése segítségével vagyunk képesek mások elképzeléseit, magyarázatait megjeleníteni, ami természetesen az eredeti elképzeléstől bizonyos mértékig eltér. Mindenki ismeri azt a csalódást, amikor egy általunk olvasott regényt megfilmesítenek és a film közel sem tudja azt az élményt nyújtani, mint maga a regény. Az olvasott regény alapján reprodukált (elképzelt) képek és a film rendezője által újra teremtett képi világ jelentősen eltér egymástól.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a képzeletnek ezt a formáját az oktatás folyamatában, ahol a tanár magyarázatai is a képzelet segítségével válnak a diákok számára érthetővé. A szemléltetés segítheti a tanulót abban, hogy minél pontosabb legyen a reprodukált képzeleti kép.

 • Produktív képzelet: A produktív képzelet segítségével olyan képeket hozhatunk létre, amely a valóság eddig ismeretlen részleteire világít rá.

Téri tájékozódás
 
A felnőttek természetesnek veszik, a gyerekeknek általában hosszabb időt vesz igénybe, míg az olyan fogalmakat, mint az előtte, utána, mögötte, felette, alatta, jobbra, balra, stb. megértik és alkalmazni is tudják. Gyakran látom azt a „magyaros betegséget” ebben a témában is, mint az idegen nyelvvel. Attól, hogy hangosabban, erőszakosabban mondjuk a gyereknek, hogy „de hát ott van mögötted...” – ha nem mutatjuk és magyarázzuk meg, a gyerek nem biztos, hogy magától ki fogja találni. Érdemes sok olyan játékot játszani, amibe ezeket a fogalmakat bele tudjuk szőni, megkönnyítve ezzel a fogalmak értelmezését és használatát.
 
Gondolkodás
 
A gondolkodás a megismerőtevékenység legmagasabb foka. Gondolkodásunk segítségével vagyunk képesek a problémák megoldásához vezető út megtalálására, szabályok megfogalmazására, alkalmazására, következtetések levonására és véleményünk megindokolására.
 
A gondolkodás összetett folyamat, amely különböző gondolkodási műveletekre épül. A gondolkodás folyamatában a műveleteket a gondolkodás mikrostruktúrájának nevezik, mivel a gondolkodás legkisebb elemeiről van szó:
 • Analízis: elemzés, részekre bontás.
 • Szintézis: a részek egységes egésszé történő összefoglalása.
 • Absztrakció: elvonatkoztatás.
 • Generalizáció: általánosítás.
 • Konkretizálás: kézzelfoghatóvá tétel.
 • Analógia: a hasonlóságok kiemelése, megállapítása.

A gondolkodás fajtái:

 • divergens (széttartó) gondolkodás
A divergens gondolkodás teszi lehetővé egy probléma több oldalról való megközelítését annak megoldása során, illetve olyan elemek összekapcsolását, amelyeket rendszerint egymástól függetlennek, vagy össze nem illőnek tartunk. A divergens gondolkodást segítő feladatoknak egyszerre több helyes megoldása is létezik.
 
 • konvergens (összetartó) gondolkodás
 
A konvergens gondolkodás lényege, hogy egy adott probléma megoldásánál már a jól bevált megoldást, sémát alkalmazzuk. A konvergens gondolkodáson alapszik az intelligencia.
 
Kreativitás

„A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését.” (Guilford)
 
Guilford szerint a kreativitás a divergens (széttartó) gondolkodásban nyilvánul meg. A divergens gondolkodás megmutatkozik:
 • A problémák iránti érzékenységben
 • A gondolkodás könnyedségében (fluencia), amely a szavak, gondolatok közötti kapcsolatok gyors képzésében nyilvánul meg.
 • A gondolkodás rugalmasságában (flexibilitás), ez teszi lehetővé a megoldások célszerű variálását.
 • A gondolkodás eredetisége (originalitás), a szokatlan megoldások képességében rejlik.
 
A kreatív ember jellemzői
 
Többen is vizsgálták, hogy melyek azok a személyiségjegyek, amelyek az alkotó embert jellemzik. Cropley a kreatív ember következő tulajdonságait említi:
 • Változásra törekvés
 • Merészség
 • Impulzivitás (kevésbé képes kontrollálni magát)
 • A fegyelmezetlenségre való hajlam az általuk elért cél érdekében
 • Nyitottság az új elképzelések iránt
 • Nonkonformizmus
 • A tekintély megkérdőjelezése
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés