Szervezetek

Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (CSINI)

Weboldal: www.ncsszi.hu

Az intézet az EMMI család- és népesedéspolitikai, esélyteremtési, ifjúságpolitikai és idősügyi feladatainak megvalósítását támogató háttérintézménye (korábbi neve Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai Intézet). Alaptevékenységük kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesznek a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével kollégáink aktív segítséget nyújtanak a kapcsolati erőszak miatt beállt krízishelyzet kezelésében, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítésében.


Nagycsaládosok Országos Szövetsége (NOE)

Weboldal: www.noe.hu

A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartják a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzájuk fordul segítségért. Az egyesület központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés. Fontos feladatuk továbbá a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.


Családjainkért Alapítvány


Az Alapítvány célja a sok gyermeket nevelő, szociálisan nehéz helyzetben lévő családok támogatása, annak elősegítése érdekében, hogy a gyermekeik rendezett és kiegyensúlyozott környezetben nevelkedhessenek. A sokgyermekes családokban felnövő gyermekek társadalmi esélyei kiegyenlítésének segítése. Olyan projektek létrehozása, működtetése, olyan szervezetek, alapítványok támogatása, amelyek ezen célokat szolgálják tevékenységükkel.


Otthon Segítünk Alapítvány (OSA)


Az Otthon Segítünk Alapítvány segítő szolgálatok hálózata, amelyek a család harmonikus működéséért, megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért helyi szinten támogatják a családokat megelőző jelleggel, önkéntes munka hozzáadásával, családlátogatással és személyes törődéssel; továbbá gazdagítják az önkénteseket sokoldalú folyamatos képzéssel, a segítőmunka elismerésével és a közösséghez tartozás által.


Három királyfi, három királylány mozgalom


A mozgalom célja, hogy elősegítse a kívánt, tervezett gyermekek megszületését. Ennek érdekében többféle programot működtetnek: család és munka összeegyeztetése érdekében konferenciákat rendeznek, működtetik a www.balansz.info honlapot, Családbarát Vállalat pályázatot írnak ki, megkeresik és nyilvántartják a családbarát helyeket, Apa-füzetet adtak ki az apák szerepének megerősítése érdekében, társkereső programokat is szerveznek. Babazászló projekt, Vándorbölcső is színesíti a programokat.


Fiatal Családosok Klubja (FICSAK)

Weboldal: www.ficsak.hu

A FICSAK célja a családos lét szépségeinek lépten-nyomon való hangsúlyozása. Hisznek abban, hogy az egymás melletti elköteleződés valódi érték, a gyerek pedig maga a csoda. A színes programok mellett, szellemi műhelyükben igyekeznek összegyűjteni tagjaink felvetéseit, javaslatait, melyeket időről-időre eljuttatnak a döntéshozókhoz, és képviselik a nyilvánosság előtt is. Kiemelt feladatuknak tartják a családalapítás előtt álló fiatalok megszólítását, félelmeik eloszlatását.


Állami Gondozásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért (Ágota) Alapítvány


Az Alapítvány fő célja erejéhez mérten és országos tevékenységi körű módon biztosítani az állami gondoskodásban élő és az általában veszélyeztetett fiatalok érdekében tevékenykedő szakemberek, egyéb közreműködők és segítők, valamint maguk azaz állami gondoskodásban élők illetve veszélyeztetett fiatalok szakmai, programbeli, pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását.


Szülők Háza Alapítvány


A Szülők Háza azzal a céllal jött létre, hogy alulról építkezve, az együttműködő, közösségi erőre támaszkodva hozza létre a „szülőtámogatást”. A központban profi szakemberek segítenek a szülőknek (családterapeuták, pszichológusok, pedagógusok), de emellett maga a szülői közösség is sokszor megoldást tud nyújtani egy-egy családnak. A program illeszkedik az önkormányzatok által nyújtott gyermekjóléti támogatásokhoz, a különböző hazai és uniós pályázatokhoz, illetve az üzleti szféra CSR programjaihoz. Képes integrálni a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező családokat.


Válaszkész Szülők Egyesülete


Az Egyesület célja a válaszkész szülő fogalmának megismertetése, az igény szerinti(első 6 hónapban kizárólagos) szoptatás fontosságának népszerűsítése, a természetes elválasztódás elfogadtatása, a hordozással, szoptatással, éjszakai gondoskodással kapcsolatos tévhitek eloszlatása, az anya-magzat kommunikáció fontosságának terjesztése, a gyermekek pszichés fejlődésének megfelelő támogatása. Célkitűzésük az anyákat, apákat megismertetni önmagukkal, családi, „hozott” mintáikkal, melyek nagyban befolyásolják saját gyermekükkel való kapcsolatukat. További cél a családot egységként tekinteni, így információikat az apákhoz is eljuttatni, hogy ők is a megfelelő mértékben tájékozódhassanak és kivehessék részüket a gyermekről való gondoskodásból.


Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Weboldal: www.egyszulo.hu

Az Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy segítséget, információt, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújtson az egyszülős családoknak. Elsődleges feladatának tekinti, hogy információt nyújtson a gyakorlati (jogi, pénzügyi stb.) kérdésekbe; szakértők segítsék az egyedülálló szülőket speciális problémáikban; alkalmat teremtsen arra, hogy a szülők saját tapasztalataikon keresztül segítsék egymást; a gyermeküket egyedül nevelők számára is megteremtse a munkahelyi és társadalmi esélyegyenlőséget; megszüntesse az egyedülálló szülők elszigeteltségét, elmagányosodását; lehetőséget teremtsen arra, hogy társadalmi párbeszéd indulhasson az - egyre növekvő számú - egyszülős családokról.


ERGO-Európai Regionális Szervezet

Weboldal: www.ergo-net.hu

Az Egyesület célja segíteni a polgárok önkéntesen szervez?d? közösségeinek létrejöttét, e közösségek együttm?ködésének kialakítását, a fejlett civil társadalom megteremtését és meger?södését. céljai eléréshez fórumot kíván biztosítani a közösségeknek érdekeik felismerése, megfogalmazása és hatékony képviselete érdekében. Fontos feladata a civil társadalom problémáinak követése, szükség szerinti kutatása, valamint a civil szervezetek képvisel?i számára képzés biztosítása.


Népesedési Kerekasztal


A Népesedési Kerekasztal  célja  olyan széleskörű társadalmi együttműködés megalapozása, amely folyamatosan napirenden tartja a demográfiai helyzet kérdését és ajánlásokat fogalmaz meg az annak javítását elősegítő intézkedésekre. A kerekasztal munkájában résztvevő szervezetek képviselőinek meggyőződése, hogy a ma születő gyermekek a jövő zálogai, hiszen ők jövőbeli munkavállalók, jövőbeli hozzájárulásuk a nemzeti jóléthez mind a gyermekeseknek, mind a gyermekteleneknek jövőbeli előnyökkel jár.


Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ)

Weboldal: www.kcssz.hu

A KCsSz-t alapítók célja a családbarát szemlélet Kárpát-medencei és nemzetközi terjesztése, valamint a térségben működő családszervezetek és az érdekeiket képviselő civil kezdeményezések együttműködésének megszervezése volt. A Szövetség a tevékenységével erősíti a Kárpát-medencei magyarság nemzeti önazonosságának és összetartozásának tudatát, segítséget nyújt a magyar nyelv használatának határainkon túli fennmaradásában. A célok megvalósulását közösségi találkozók, szakmai konferenciák, kulturális rendezvények megtervezésével és megszervezésével is támogatja.


Emberi Méltóság Központ


A CitizenGO aktív polgárok közössége, akik célul tűzték ki az emberi élet, a család és a szabadság védelmét világszerte. Azért dolgozunk, hogy a hatalmon lévők tiszteljék az emberi méltóságot és az egyén jogait.


Családháló


A Családháló.hu egy online családi magazin és érdekképviseleti közösség. A családot a társadalom alapkövének tartják, melynek összetartó ereje az élet minden terén nélkülözhetetlen. Feladatuknak tekintik a szemléletformálást, a családban élők megerősítését, bátorítását, érdekeik képviseletét. Fontosnak tartják nagy családi közösségek építését, a családok összekötését határon innen és túl. Kiemelten kezelik a gyermekekért dolgozó szakemberek, intézmények munkájának elismerését; áldozatos munkájuk közösség előtt történő megjelenítését.


Babamamainfó


Országos információs portál gyerekneveléssel kapcsolatos általános (családtámogatás, gyermekgondozás) és helyi (bölcsődék, óvodák, programok) információkkal.


Babafalva


A www.babafalva.hu baba-mama portál tíz éve segíti, támogatja a várandós, kisbabás és kisgyerekes édesanyákat és szülőket a szülés, a csecsemő gondozás, a gyermeknevelés, a családdá válás témaköreiben. 


Családi Lap Online


 A Magyar Vöröskereszt alapította. 


Családinet


 Online családi magazin és információs portál.


Imami

Weboldal: www.imami.hu

A franchise rendszerben működő Imami honlap csoport célja, hogy praktikus helyi információkkal és online szolgáltatásokkal segítse a szülőket, egyben hatékony népszerűsítési lehetőséget nyújtson a gyermekes családokat megcélzó cégeknek.


Kismamablog


Vida Ági Magyarország legismertebb babalélektannal foglalkozó szakértője. A Kismamablogot 2007. augusztusában indította el, célja, hogy a kismamák, szülők számára legkevésbé kezelhető problémákra dolgozzon ki olyan megoldásokat, amelyeket sikerrel alkalmazhatnak.


Koragyermekkori Program


A portál útmutató, tájékoztató anyagokkal szélesíti a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos ismereteket. Segít a szülőknek, szakembereknek az eltérő fejlődést mutató gyerekek felismerésében, az ingyenes, önkéntesen kitölthető szülői kérdőív segítségével pedig lehetőség nyílik a szülői tapasztalatok jobb megismerésére a szülő-védőnő-orvos közötti kommunikációt erősítve.


Szülőnek Lenni Program


A szülőnek lenni program, a szülőséggel, a gyerek fejlődésének segítésével foglalkozik. A szülőség a gyerek fogantatásától az életünk, az életük végéig tart, addig – bár nagyon különböző módon, de – mindig szükségünk van egymásra, támaszkodunk egymásra, kiegészítjük, segítjük egymást.


Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)

Weboldal: www.tegyesz.hu

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint utógondozás biztosítása.


kulcsszavak: örökbefogadás

Ágacska Alapítvány az Örökbefogadó Családokért

Weboldal: www.agacska.hu

Az alapítvány legfontosabb célja egy olyan támogató közeg megteremtése örökbefogadó vagy örökbefogadni szándékozó szülőknek, ahol segítséget kaphatnak az örökbefogadással az örökbefogadott gyermek felnevelésével kapcsolatos kérdésekben. Szülőklubbal, felkészítő programokkal, tanácsadással, családterápiával, és egyéb családtámogató módszerekkel segítik hozzá a családokat a harmonikus, biztonságos működéshez. Fontos céljuk az örökbefogadással kapcsolatos ismeretek eljuttatása az örökbefogadásban érintettek és a tágabb környezetük felé. Ezen cél eléréséhez tanfolyamokat tartanak, ismeretterjesztő kiadványokat készítenek az örökbefogadásról.


Bölcső Alapítvány

Weboldal: www.bolcso.hu

Az alapítvány egyik fő célja a nehéz helyzetbe, krízisbe került várandós édesanyák segítése. Telefonszámuk folyamatosan hívható. Újszülöttek örökbefogadását is segítik. Átmeneti anyaotthon szolgáltatást is működtetnek az arra rászorulók részére.


Gólyahír Egyesület


Reggel 6-tól 22-óráig, ingyen hívható telefonvonalat működtetnek annak érdekében, hogy a kétségbeesett, krízishelyzetben lévő várandós anyák, akik nem kívánt gyermeket várnak, segítséget, támogatást kaphassanak.


Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért


Az ország egyik legrégebbi örökbefogadással foglalkozó egyesülete.


Örökbe.hu – Mindent az örökbefogadásról

Weboldal: www.orokbe.hu

Blog az örökbefogadásról. Ismeretterjesztés, hasznos tanácsok, személyes történetek, interjúk szakemberekkel, könyv- és filmajánló.


„Együtt az Életért” Közhasznú Egyesület


Az egyesület célja, hogy segítsen a nehéz helyzetű várandós nőknek gyermekük elfogadásában, megtartásában és felnevelésében. Ennek érdekében telefonos lelkisegély-vonalat tart fenn, anyaotthoni elhelyezéseket szervez, babakelengyét (gyermekruhákat, babaágyat, babakocsit stb.) gyűjt és juttat el a rászorulóknak, és –  ha az anya úgy érzi, hogy nem tudja felnevelni a gyermekét, és minden más lehetőséget kizártnak tart – nyílt örökbefogadást készít elő a törvényben meghatározott feltételekkel. A kismamák nemcsak telefonon, hanem a honlapon keresztül, akár anonim módon, névtelenül is feltehetik kérdésüket, leírhatják problémájukat.


összesen: 80 db | 30 db/oldal

első vissza 1 2 3 következő utolsó
Partnereink: