Az anyasági támogatás a gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelhető, egyszeri támogatás, melynek feltétele, hogy az anya legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén legalább 1 alkalommal) részt vett terhes-gondozáson.
Az apát a gyermek születése esetén egyszeri pótszabadság illeti meg. A szülőket az alapszabadságukon felül, évente gyermekek után járó pótszabadság illeti meg.
Minden 2005. december 31. után született gyermek egyszeri életkezdési támogatást kap a Magyar Államkincstárnál vezetett Letéti Start számlára. Ha az életkezdési támogatás összegét a Letéti Start számláról Start értékpapírszámlára helyezzük át, akkor egyéni befizetéseket is teljesíthetünk, melyhez az állam további támogatást ad.
A családi kedvezmény a gyermekes családok fizetendő adóját, járulékát csökkenti, amelynek mindenkori összege a gyermekek számától függ.
Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt családi pótlék) formájában.
A csecsemőgondozási díj (azaz CSED, korábbi nevén terhességi-gyermekágyi segély, azaz TGYÁS) a gyermek születése miatt kieső jövedelmet pótló, biztosítási jogviszonyhoz kötött, a szülési szabadság időtartamára járó pénzbeli ellátás.
A gyermekgondozási díj (GYED) a gyermekvállalás miatt kieső jövedelmet pótló, biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás.
A GYED Extra öt különböző intézkedést foglal magában: munkavégzés GYED/GYESE mellett, testvér GYED/GYESE, diplomás GYED, iker GYED és a nagycsaládos anyák munkába való visszatérését segítő újabb kedvezmények tartoznak ebbe a körbe.
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat már megállapította, a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, a gyermeket gondozó szülő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
A Gyermekgondozást segítő ellátás (azaz GYESE, korábbi nevén gyermekgondozási segély, azaz GYES) biztosítási jogviszonyhoz nem kötött, hanem alanyi jogon, havi rendszerességgel járó ellátás.
Nagycsaládosok számára, a legkisebb gyermek 3-8 éves koráig, havonta járó támogatás.
A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége időtartama alatt járó ellátás.
A munkahelyvédelmi akcióterv keretében létrejött egy munkáltatóknak nyújtott kedvezmény, amely a munkáltatót teszi érdekeltté abban, hogy foglalkoztasson kisgyermekes édesanyákat.
Bölcsődés, óvodás és közoktatási intézményben tanuló gyermekek számára nyújtott étkezési kedvezmény.
A közoktatásban részt vevő gyermekek ingyenes tankönyvhöz juttatása.
Olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.
Az egészségbiztosítás által az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége érdekében igénybe vehető utazási támogatás.
A budapesti kisgyermekes szülők kedvezményes BKK bérletre jogosultak (régi nevén "Kismamabérlet"). Egyes önkormányzatoknál támogatás kapcsolódik a szüléshez (születési/életkezdési támogatás, kelengyepénz, pelenkapénz, stb), valamint a gyermekek iskolakezdéséhez (beiskolázási segély, iskoláztatási támogatás). Arról, hogy melyik kerületben, milyen típusú és összegű támogatás, hol és hogyan igényelhető, a helyi önkormányzatnál kérhető felvilágosítás.
A házaspárok által igénybe vehető adókedvezmény, amennyiben a házaspár legalább egyik tagja az első házasságét köti.
Új illetve használt lakás vagy családi ház vásárlására, építésére illetve bővítésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.
Partnereink: